اضغط هنا لتحميل ملف PDF

Single Blog Post
Nominal
Size
DN (mm)
Strength
Class
Crushing
Strength
KN / m
Joint
Type
Jointing
System
Recomended Effective Length Average weight / Piece
GZ GA GE GZ GA GE
mm mm mm Kg Kg Kg
150 40 40 L F 750 750 250 19 18 10
200 160 45 K C 750 750 250 32 25 16
250 160 50 K C 750 750 250 41 35 18
300 160 55 K C 750 750 250 52 50 23
400 120 64 K C 750 750 250 75 67 30
500 120 65 K C 750 750 250 109 98 71
600 95 65 K C 750 750 250 143 128 97
700 L 60 K C 750 750 250 188 172 150
800 L 60 K C 750 750 250 240 224 215

Note: Other lenghts available on request

اضغط هنا لتحميل ملف PDF

Single Blog Post
Nominal
Size
DN (mm)
Strength
Class
Crushing
Strength
KN / m
Joint
Type
Jointing
System
Recomended Effective Length Average weight / Piece
GZ GA GE GZ GA GE
mm mm mm Kg Kg Kg
200 240 60 K C 750 750 250 45 35 20
250 240 60 K C 750 750 250 61 50 24
300 240 72 K C 750 750 250 68 61 27
350 200 70 K C 750 750 250 84 76 34
400 200 96 K C 750 750 250 133 109 57
450 160 80 K C 750 750 250 153 126 60
500 160 80 K C 750 750 250 200 157 105
600 160 96 K C 750 750 250 255 206 135
700 120 90 K C 750 750 250 280 252 170
800 120 96 K C 750 750 250 346 280 205
900 95 95 K C 750 750 250 420 370 240
1000 95 100 K C 750 750 250 440 385 260
1200 95 110 K C 750 750 250 667 655 577

Note: Other lenghts available on request